E-mail: slo.warmia@gmail.com

DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

KURS PSAŁTERZYSTY I KANTORA

O KURSACH

Psałterzysta, kantor psalmu czy psalmista to dziś nazwy określające funkcję w liturgii Słowa Bożego używane zamiennie, choć o różnym pochodzeniu historycznym. Wskazują nam one osobę, która wykonuje śpiew psalmu responsoryjnego w liturgii słowa. 

Kantor jest przedstawicielem społeczności wiernych. Ma za zadanie pobudzać do wspólnego śpiewu. Można powiedzieć, że jest on przewodnikiem i nauczycielem śpiewu liturgicznego, który współtworzy liturgię i jest jej nieodzowną częścią.

Pełnienie jakiejkolwiek funkcji w Kościele wymaga odpowiedniego przygotowania duchowego danej osoby, zaangażowania, i wiedzy. Psalmista czy Kantor poprzez wypełnienie swoich zadań pod wpływem Łaski Bożej powinien aktywnie pomagać w uczestnictwie np. w Mszy Świętej innym wiernym, a na pewno nie powinien w tym uczestnictwie przeszkadzać. Stąd właśnie nieodzowna staje się wiedza o sztuce wykonywania psalmodii, umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji.


 Archidiecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej w Olsztynie we współpracy ze Wspólnotą Powiedz Bogu Tak zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursach Psałterzysty i Kantora,których celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne lub prowadzących śpiew liturgiczny podczas Eucharystii


Program obu kursów obejmuje 11 sobotnich spotkań w godzinach 8.30–15.00 (szczegółowy plan otrzymają kursanci), podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), pozwalających im podnieść swoje umiejętności wokalne. Zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii UWM przy Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie.

Całość kursów zwieńczy uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty i kantora  podczas uroczystego zakończenia po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym. Informacje na stroni Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warmińskiej w zakładce formacje.Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: frajtaganna@gmail.com lub osobiście w pierwszym dniu kursu. Chętni do udziału w kursie proszeni są o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (e-mailem lub osobiście w dniu rozpoczęcia kursu). Zapytania proszę wysyłać emailem bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem 512 498 632. 

Opiekun kursów: ks. Łukasz Kowalski

Terminy

28 października, 25 listopada, 9 grudnia, 20 stycznia, 10 lutego, 24 lutego, 09 marca, 

16 marca (Wielkopostny Dzień Skupienia), 6 kwietnia, 11 maja (egzamin końcowy), 15 czerwca (uroczyste zakończenie)


Napisz Do Nas i Zasięgnij Więcej Informacji.

DSLAW.PL

"Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Co bowiem ty czynisz jako ministrant, jest służbą aniołów."


o. Hariolf Ettensperger

Mapa Strony

Adres

ul. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

Strona Archidiecezji

www.archwarmia.pl

Kontakt

Telefon:

+48 694 924 148

+48 698 250 226

E-mail:

slo.warmia@gmail.com

x.w.kotowicz@gmail.com

gantczak@o2.pl