E-mail: slo.warmia@gmail.com

DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

KURS STARSZYCH BIELANEK

O KURSIE

Kurs Starszych Bielanek trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się w cztery soboty w Klasztorze Sióstr Świętej Katarzyny
w Braniewie. Rozpoczęcie o godz. 10:00; zakończenie o 16:00.


Duszpasterstwo ma za zadanie tak przeprowadzić zajęcia, aby wykłady i ćwiczenia miały na celu nie tylko zdobycie wiedzy intelektualnej,
ale także wyrobienie postawy wewnętrznej charakterystycznej dla Bielanki.


Na kurs uczęszczać mogą dziewczęta wyróżniające się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadające odpowiednie warunki głosowe. Przyjmuje się zasadę, że najmłodszą grupą wiekową dopuszczoną do udziału w kursie są uczennice klas VII szkoły podstawowej. Wyjątki od tej reguły będą rozpatrywane indywidualnie przez Archidiecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej lub jego zastępcę po odpowiednim uzasadnieniu tej prośby przez duszpasterza parafialnego, z zaznaczeniem, że nie mogą to być uczennice poniżej VI klasy szkoły podstawowej.


W kursie może brać udział tylko młodzież żeńska.


Kurs kończy się zaliczeniem, którego formę wybiera organizator i przekazuje uczestnikom najpóźniej na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność przynajmniej na 50% dotychczasowych zajęć (dozwolone są 2 nieobecności).

Terminy

28 października, 9 grudnia, 9 marca, 20 kwietnia (egzamin)

Napisz Do Nas i Zasięgnij Więcej Informacji.

DSLAW.PL

"Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Co bowiem ty czynisz jako ministrant, jest służbą aniołów."


o. Hariolf Ettensperger

Mapa Strony

Adres

ul. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

Strona Archidiecezji

www.archwarmia.pl

Kontakt

Telefon:

+48 694 924 148

+48 698 250 226

E-mail:

slo.warmia@gmail.com

x.w.kotowicz@gmail.com

gantczak@o2.pl