E-mail: slo.warmia@gmail.com

DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

KURS MINISTRANTA SŁOWA BOŻEGO

O KURSIE

Kurs Ministranta Słowa Bożego trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozpoczęcie o godz. 9:30; zakończenie o 13:15. 


Duszpasterstwo tak przeprowadza zajęcia, aby wykłady i ćwiczenia miały na celu nie tylko zdobycie wiedzy intelektualnej, ale także wyrobienie postawy wewnętrznej charakterystycznej dla funkcji lektora.


Na kurs uczęszczać mogą ministranci wyróżniający się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadający odpowiednie warunki głosowe. Przyjmuje się zasadę, że najmłodszą grupą wiekową dopuszczoną do udziału w kursie są uczniowie klas VII szkoły podstawowej. Wyjątki od tej reguły będą rozpatrywane indywidualnie przez Archidiecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej lub jego zastępcę po odpowiednim uzasadnieniu tej prośby przez duszpasterza parafialnego, z zaznaczeniem, że nie mogą to być uczniowie poniżej VI klasy szkoły podstawowej. 


W kursie może brać udział tylko młodzież męska. 


Kurs kończy się zaliczeniem, którego formę wybiera organizator i przekazuje uczestnikom najpóźniej na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych
(w kwietniu). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność przynajmniej na 50% dotychczasowych zajęć (dozwolone są 3 nieobecności).


Uczestnictwo w kursie jest darmowe. Jedyny koszt związany jest z legitymacją i znakiem właściwym dla wykonywanej funkcji (50 zł).

Zapisy odbywają się na początku zajęć (w październiku, listopadzie i grudniu - ostatnia możliwość zgłoszenia się do udziału w kursie).

Terminy

7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 20 stycznia, 24 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja (egzamin)

Napisz Do Nas i Zasięgnij Więcej Informacji.

DSLAW.PL

"Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Co bowiem ty czynisz jako ministrant, jest służbą aniołów."


o. Hariolf Ettensperger

Mapa Strony

Adres

ul. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

Strona Archidiecezji

www.archwarmia.pl

Kontakt

Telefon:

+48 694 924 148

+48 698 250 226

E-mail:

slo.warmia@gmail.com

x.w.kotowicz@gmail.com

gantczak@o2.pl