E-mail: slo.warmia@gmail.com

DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

KURS CEREMONIARZA

O KURSIE

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs diecezjalny bądź odpowiadające mu przygotowanie w rodzinnej parafii i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci mają doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych, zwłaszcza z udziałem biskupa.


Kurs Ceremoniarza trwa od października do maja włącznie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozpoczęcie
o godz. 9:30; zakończenie o 13:15.


Przyjmuje się zasadę, że najmłodszą grupą wiekową dopuszczoną do udziału w kursie są uczniowie klas VIII szkoły podstawowej. Od tej zasady nie przewiduje się wyjątków.


W kursie może brać udział tylko młodzież męska.


Kurs kończy się egzaminem, którego formę wybiera organizator i przekazuje uczestnikom najpóźniej na ostatnich zajęciach wykładowych
(w kwietniu). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność przynajmniej na 51% dotychczasowych zajęć (dozwolone są 2 nieobecności).


Uczestnictwo w kursie jest darmowe. Jedyny koszt związany jest z legitymacją i znakiem właściwym dla wykonywanej funkcji (50 zł).


Zapisy odbywają się na początku zajęć (w październiku, listopadzie i grudniu - ostatnia możliwość zgłoszenia się do udziału w kursie).

Terminy

7 października, 18 listopada, 16 grudnia, 20 stycznia, 24 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja (egzamin)

Napisz Do Nas i Zasięgnij Więcej Informacji.

DSLAW.PL

"Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Co bowiem ty czynisz jako ministrant, jest służbą aniołów."


o. Hariolf Ettensperger

Mapa Strony

Adres

ul. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

Strona Archidiecezji

www.archwarmia.pl

Kontakt

Telefon:

+48 694 924 148

+48 698 250 226

E-mail:

slo.warmia@gmail.com

x.w.kotowicz@gmail.com

gantczak@o2.pl