E-mail: slo.warmia@gmail.com

DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

KURS ANIMATORA

O KURSIE ANIMATORA I STOPNIA

Formacja początkowa animatorów trwa przez okres jednego roku. Uczestnicy muszą mieć ukończony diecezjalny kurs ceremoniarza. Od tej zasady nie przewiduje się wyjątków.


Zagadnienia kursu zawierają zajęcia z zakresu liturgiki, biblistyki oraz pedagogiki, psychologii i dydaktyki pracy w małej grupie.


Zajęcia będą odbywały się jako seria czterech spotkań weekendowych od piątku (godz. 18:00) do niedzieli (godz. 12:00) w Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Werbistów w Pieniężnie . Spotkania te będą miały w części formę rekolekcji, aby uczestnicy oprócz formacji liturgicznej mogli skorzystać także z potrzebnej w posłudze animatora formacji duchowej.


Warunkiem zaliczeni kursu jest przygotowanie konspektu zbiórki do wylosowanego tematu oraz obecność przynajmniej na 3 z 4 zjazdów kursowych.


Koszt uczestnictwa pokrywa Duszpasterstwo oraz parafia posyłająca w stosunku 50/50. Dla każdej ze stron jest to 300 zł.

Terminy

27-29 października, 8-10 grudnia, 8-10 marca, 19-21 kwietnia

O KURSIE ANIMATORA II STOPNIA

Formacja rozszerzona animatorów jest kontynuacją kursy I stopnia. Można ją rozpocząć w następnym roku po jego ukończeniu pod warunkiem, że uczestnik w roku kalendarzowym ukończenia kursu osiąga pełnoletność. Formacja intelektualna związana jest z kursem na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Spotkania tego kursu zawierają następujące elementy: Msza święta, zajęcia formacji intelektualnej, konferencja ascetyczna, Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją fragmentu Pisma Świętego. Kurs odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie.


Koszt ponoszony przez uczestnika związany jest z wydaniem dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego.

Terminy

Napisz Do Nas i Zasięgnij Więcej Informacji.

DSLAW.PL

"Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Co bowiem ty czynisz jako ministrant, jest służbą aniołów."


o. Hariolf Ettensperger

Mapa Strony

Adres

ul. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

Strona Archidiecezji

www.archwarmia.pl

Kontakt

Telefon:

+48 694 924 148

+48 698 250 226

E-mail:

slo.warmia@gmail.com

x.w.kotowicz@gmail.com

gantczak@o2.pl